Rösta i kyrkovalet 6-19 september

Här kan du läsa om hur, var och när du röstar i Gustaf Vasa församling. Vi presenterar även församlingens sju valbara nomineringsgrupper.

VIKTIG INFORMATION INFÖR KYRKOVALET:

För att rösta på plats i kyrkovalet behöver du ha med röstkort och legitimation.

Rösta lokalt, regionalt och nationellt i kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

Med vita valsedlar väljer du till kyrkofullmäktige i din församling. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas, vilken diakoni som ska prioriteras eller hur musikverksamheten ska se ut.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift där Gustaf Vasa församling tillhör Stockholms stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. Här använder du rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet, nationellt - gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.