Staffan Lundstedt

MPSK De gröna

MPSK De Gröna arbetar för att Svenska kyrkan ska vara aktiv i arbetet för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill arbeta med det ekoteologiska förhållningssättet för att påverka alla nivåer i Svenska kyrkan.

Den kristna tron har en självklar plats i samhällsdebatten när det gäller rättvisa, jämlikhet och internationellt engagemang. Här vill vi att kyrkan tar ytterligare steg. Speciellt när psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet ökar, ska kyrkan möta upp i själavård och diakoni.

Kyrkan är en av Sveriges största skogsägare och måste värna skogen med varsam hand. Gammelskogar och naturskogar måste bevaras. Trakthyggesbruket som innebär stora kalhyggen och markberedning ska inte tillämpas.
Kyrkan har ansvar för att den jordbruksmark som ägs av Svenska kyrkan används på ett hållbart sätt och att det som produceras där är ekologiskt hållbart.

Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart. Då kan vi bevara många djur- och växtarter. Vi vill att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska ingå i Svenska kyrkans regelverk för hanteringen av jord- och skogsmark.

Under senare år har många - inte minst barn och ungdomar - engagerat sig för klimatfrågor och miljö. Det handlar om att vi förändrar vårt beteende och vårt sätt att leva nu! I kyrkan talar vi om omvändelse och det är precis det som behövs. Vi kan inte vänta!

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Det handlar om byggnader, kulturhistorisk mark och mycket annat. Förvaltningen av kyrkor, föremål och mark ska ske långsiktigt, skonsamt och antikvariskt sakkunnigt. Miljöerna ska vara öppna för besök och bildning.

Mer information här.

Kontakt: Staffan Lundstedt
info@staffanlundstedt.se