Mässa med Lectio Divina

Lectio divina betyder gudomlig läsning, och är ett sätt att läsa bibeln i grupp.
Detta sätt att läsa bibel har använts i kloster i flera hundra år och bygger på
tron att Gud möter var och en av oss i bibelordet.

Texten läses tre gånger och inför varje gång ger ledaren en instruktion till vad
man särskilt ska lyssna efter. Var och en ges möjlighet att dela vad man fastnar
för i texten, och var och en får tala till punkt och det som sägs får inte
kommenteras.

I Gustaf Vasa församling firar vi mässa med Lectio Divina torsdagar kl 18 i Gustaf Vasa kyrka.

Kontakt och frågor

Dan Bekking

Gustaf Vasa församling

Präst

Mer om Dan Bekking

Präst