Kyrkoherde i Gustaf Vasa församling 100%

Gustaf Vasa församling med säte i Vasastan i Stockholms norra innerstad, söker en kyrkoherde att efterträda Åke Nordström som efter närmare 20 år går i pension.

Hjärtat i församlingen är den på Odenplan belägna Gustaf Vasa kyrka, byggd 1906 i italiensk nybarock. Församlingen har även en mindre träkyrka i Sabbatsbergsbyn invid Vasaparken. 

Av Gustaf Vasas 15 000 invånare tillhör ungefär hälften församlingen. Här i centrala tätbebyggda Stockholm bor en stor andel hushåll med höga inkomster, alla i flerbostadshus, till övervägande del i bostadsrätter. Kring den växande kommunikationsknutpunkten Odenplan (T-bana, pendeltåg, bussar) kretsar också en mycket stor dagbefolkning. Hög andel kontor och service finns här, men också ett stort utbud av för-, grund- och gymnasieskolor. Betydande inslag av vård- och äldreboenden samt församlingens sjukhuskyrka på Sabbatsbergs sjukhus är betydelsefulla diakonala verksamhetsområden. Församlingen bedriver därtill som en profilerad del av det diakonala uppdraget en psykoterapeutiskt inriktad samtalsmottagning, som tar emot konfidenter.

Vår nya kyrkoherde ser i sitt ledarskap utmaningar i denna omgivning, hur kyrkan möter människor som passerar vår tätbefolkade församling, hur den kompetens som finns bland medarbetarna tas till vara och hur ett gott samförstånd skapas med förtroendevalda och församlingsbor. Därtill ska kyrkoherden vårda goda och täta relationer med de näraliggande grannförsamlingarna och se möjligheter och fördelar i att i framtiden eventuellt göra de fem Norrmalmsförsamlingarna till en enhet. 

Gustaf Vasas barn- och ungdomsverksamheter är växande. Att allt fler konfirmeras, många döps, många vigs – och till det ett stort och varierat gudstjänst- och musikutbud – gör att kyrkorna fylls alla veckans dagar.

Gustaf Vasa kyrka genomgick en stor renovering för fem år sedan. I samband med det utvecklades fastighetsavdelningen till att numera vara ett framgångsrikt dotterbolag, Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB, som bistår en rad andra församlingar i stiftet och i grannstiften att upprätta och genomföra lokalförsörjningsplaner och att utveckla och förvalta kyrkor och deras övriga fastigheter.
Därför är det önskvärt att en kyrkoherde i Gustaf Vasa – med naturlig plats i styrelsen för KSF – har engagemang och intresse för fastighetsfrågor.

Kyrkoherden i Gustaf Vasa församling är både samlande ledare och tydlig chef för 23 fast anställda och styr i tät samverkan med kyrkorådet utifrån principen om det gemensamma ansvarstagandet som syftar till att få människor att komma till tro på Kristus. Detta uppnås genom att församlingen utför den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Du som är intresserad av uppdraget som kyrkoherde i Gustaf Vasa församling lämnar in din ansökan senast den 25 augusti 2023 till församlingens kanslichef Ann-Louise Teurnberg, ann-louise.teurnberg@svenskakyrkan.se 

Till ansökan bifogas meritförteckning, uppgifter om referenspersoner, och ett personligt brev som berättar om dig själv och om hur du skulle vilja och kunna utföra kyrkoherdearbetet i Gustaf Vasa församling.

Frågor kring tjänsten kan ställas till:
nuvarande kyrkoherden Åke Nordström, ake.nordstrom@svenskakyrkan.se 
kyrkorådets ordförande Ove Andersson, ove.andersson2@svenskakyrkan.se 
kyrkorådets vice ordförande Crister Auer, crister.auer@gmail.com 

Fackliga företrädare: 
KyrkA Henrik Brifors, henrik.brifors@kyrka.se
Vision: Göta Levin, gota@visionstockholmsstift.se