Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfa Odenplan

Ekosmart val på hemmaplan. Anmälan är öppen!

LÄR KÄNNA NYA VÄNNER och få möjlighet att ta del av tankar om livet och Gud. Vi arbetar med olika teman kring tro, kärlek och vänskap, allt mellan himmel och jord. I detta resfria alternativ ses vi på torsdagar och startar med en gemensam måltid.
Träffarna följer ett upplägg som blir tryggt och lätt att känna igen. I gruppen är alla välkomna och vi anpassar oss efter gemensamma behov.
Tillsammans genomför vi ett spännande projekt som förändrar världen: att på olika sätt försöka samla in pengar till ACT Svenska kyrkan (www.svenskakyrkan.se/act) motsvarande att 15 barn får möjlighet att gå i skolan i Tanzania. Detta är en stressfri grupp med möjlighet att påverka de ämnen vi arbetar med.

Start söndag 19/9 2021, för vårdnadshavare och konfirmander i Gustaf Vasa kyrka.
Träffar Torsdagar 16.30–19.00 från 23 sept – 5 maj
Plats Västmannagatan 63, Odenplan
Konfirmation Gustaf Vasa kyrka 8 maj 2021 kl.11.00
Avgift Kostnadsfritt
Kontaktperson Simon Liljecrantz, tel 08 508 88 608
simon.liljecrantz@svenskakyrkan.se

Anmäl dig här!