Gustaf Vasa sociala företag

Sedan början av 2019 arbetar församlingen med socialt företagande. Genom att erbjuda arbete, handledning och praktisk utbildning i vårt befintliga arbete, vill vi hjälpa människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ett diakonalt arbete med människan i centrum

I församlingen finns många olika arbetsområden. Vi har möjligheter att anpassa tjänst eller uppdrag efter behov, kunskaper och eventuella tidigare erfarenheter. I nuläget har församlingen, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Stockholms stads jobbtorg och försäkringskassan, fyra nya medarbetare inom vaktmästeri, service, kök och servering.

I församlingen får de

  • Arbete
  • Handledning
  • Praktisk yrkesutbildning
  • Ett socialt, kollegialt sammanhang

Dessa förutsättningar ger dem möjlighet att, i sin egen takt, lära sig ett arbete, utvecklas och vara en del av en arbetsgemenskap.

Arbetsuppgifterna utformas så att individen gradvis får ökat ansvar. Det kan handla om att först klara enklare arbetsuppgifter för att på sikt klara mer komplexa.

Alla har vi olika förutsättningar och bakgrund. För en del av oss räcker inte myndigheternas resurser och insatser till. Samhället ställer ofta höga krav som för många är svåra att leva upp till, såväl ekonomiskt, språkligt, socialt som i prestation och utförande. Här ser vi som församling hur det knyter an till vårt diakonala uppdrag; kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Att stötta människor i deras process att upprätta ett liv och ett sammanhang där alla har lika värde och där varje människa har en uppgift.