Gustaf Vasa kyrka får hedersomnämnande vid ROT-prisutdelningen 2018

Vid prisutdelningen fredag 25 maj mottogs ett hedersomnämnande för arbetet med att renovera kyrkan.

Stockholms Byggmästarförening är de lokala branschorganisationerna för bygg- och anläggningsföretag som sedan 1992 årligen delat ut ROT-priset. År 2018 tilldelades priset bygget av Södra station men juryn valde att ge Gustaf Vasa kyrka ett herdesomnämnande med motiveringen:
"Ett särskilt gott exempel på hur en genomgripande renovering kan föra in ny teknik och nya funktioner i en historiskt känslig miljö och samtidigt ta stor hänsyn till dess förutsättningar och särart.Ett särskilt gott exempel på hur en genomgripande renovering kan föra in ny teknik och nya funktioner i en historiskt känslig miljö och samtidigt ta stor hänsyn till dess förutsättningar och särart."

Läs mer på:
Stockholms Byggmästareförening
AIX