Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, 11327 STOCKHOLM Postadress: Västmannagatan 63 A, 11325 STOCKHOLM Telefon:+46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fastighetssamverkan Norr (FSN)

Fackmannamässig kyrklig fastighetsförvaltning utan vinstsyfte på lokal nivå

Svenska kyrkan överenskom med staten vid relationsförändringen år 2000 att: Svenska kyrkan svarar för att ha tillgång till erforderlig kompetens i frågor som rör förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena. Utöver detta ställer både kulturmiljölagen och övrig fastighetslagstiftning höga krav på församlingarna som fastighetsägare av skyddade kyrkor men också vad gäller det övriga fastighetsbeståndet.

Fastighetssamverkan Norr, FSN, har som målsättning att leva upp till lagstiftningens krav och leverera heltäckande fastighetsförvaltningstjänster åt sina samverkansförsamlingar så att kulturarvet kan bevaras och att övriga fastigheter nyttjas så rationellt som möjligt för den kyrkliga verksamheten. Den bärande verksamhetsidén är att kombinera den antikvariska hänsynen med resursbesparingar och ekonomisk effektivitet. Därför sätter vi kvalité, långsiktighet och hållbarhet i fokus för vår verksamhet.

FSN är en del av Gustav Vasa församling, församlingen är ensam huvudman för verksamheten. Detta har sitt ursprung i ett behov av fastighetskompetens som vuxit fram hos församlingarna på Norrmalm och i innerstaden vid bygget av Citybanan och andra stora infrastrukturbyggen. Gustav Vasa församling har sedan vidareutvecklat denna verksamhet i linje med sin strävan att främja samarbete och samverkan inom stiftet.

FSN bistår idag ett femtontal församlingar med

  • Fastighetschefskompetens som stödjer i strategiska frågor och kan utarbeta lokalförsörjnings-, förvaltning – och kapitalförsörjnings planer samt bistå i processerna kring kyrkoantikvarisk ersättning. Detta ger ett strukturerat s.k. ”planerat underhåll” för varje fastighet. Kyrkorådet får ett planeringsverktyg för framtida kostander och intäkter.
  • Projektledarkompetens som projekterar, byggleder och driver både stora och små ombyggnader, restaureringar och nybyggen.
  • Förvaltningskompetens som utför den löpande tekniska fastighetsförvaltningen och det förebyggande underhållet av församlingens fastigheter utifrån fastighetssystemet DeDu. Förvaltaren tar helhetsansvar gentemot församlingen och deltar i församlingens budgetarbete och interna processer.
  • Driftskompetens som kan stödja i församlingarnas arbete med avtalsvård, service, felanmälan, felavhjälpande och rondering.
  • Begravningsadministrativ kompetens som bistår församlingar med att upprätthålla aktuella gravböcker enligt gällande lagar och rekommendationer.

Dessa tjänster tillhandahålls av Gustaf Vasa församling till församlingar i Stockholms stift. Församlingarna beställer de tjänster de anser sig vara i behov av varför omfattningen varierar. Verksamheten grundar sig på avtal. Dessa avtal skrivs utifrån bygg- och fastighetssektorns avtalsformer.

I detta arbete erbjuds församlingen dessutom FSNs ramavtal med serviceföretag, entreprenörer och konsulter som förenklar och förbilligar fastighetsdriften.

Eftersom FSNs arbete bedrivs inomkyrkligt är tjänsterna självkostnadsbaserad, vilket leder till fördelaktiga kostnadsnivåer för församlingarna.

För mer information kontakta

Sven Löfvenberg, VD

Gustaf Vasa församling

Tom Krusell, Vice VD

Gustaf Vasa församling

Fastighetssamverkan Norr

Bild: Jessica Mossberg
Bild: Jessica Mossberg
Bild: Malin Strindberg