Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, 11327 STOCKHOLM Postadress: Västmannagatan 63 A, 11325 STOCKHOLM Telefon: +46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

FiSK

Fria liberaler i Svenska kyrkan – FiSK – är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi vill verka för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Vi gör det möjligt för alla liberaler oavsett partipolitisk inriktning att vara förtroendevalda i kyrkan.

FiSK i Gustaf Vasa församling verkar för att:

· gudstjänsten skall välkomna alla och ge mening och hjälp i vardagen. Vi vill ha en levande kyrka som balanserar tradition och förnyelse. Kyrkan skall vara ett andrum för alla de människor som kommer att röra sig i trafikbruset på Odenplan.

· församlingen tar ansvar för att barn och ungdomar i alla åldrar får kunskap om kristna värderingar och genom uppsökande verksamhet inbjuds till söndagsskola, barnkör och ungdomskör.

· kyrkan skall vara öppen och finnas till för människor i svåra situationer. Vi vill att diakoniverksamheten utvecklas ytterligare.

· församlingen uppmuntrar det frivilliga arbetet i verksamheten. Församlingens volontärer bör få utbildning och handledning för sina uppgifter.

· församlingen slår vakt om den långa musiktraditionen och stödjer det rika musiklivet i kyrkan.

· skall kunna välja vilken präst du vill ha vid dop, vigsel och begravning.

· busstrafiken på Upplandsgatan ska flyttas så att kyrkan får direkt kontakt med Odenplan så att det blir en inbjudande ”piazza Gustaf Vasa” – en verklig förplats till kyrkan.

· kyrkan inte skall styras av partipolitiker. Därför ska statens särskilda reglering av Svenska kyrkans organisation och grundläggande uppgifter, som finns i lagen om Svenska kyrkan, upphöra. 

Valbara kandidater: Birgit Friggebo, Christer Auer, Agne Svantesson, Henrik Hammar, Tor Svae.

Fr v Crister Auer, Henrik Hammar, Birgit Friggebo, Tor Svae, Agne Svantesson.