En dag mot våldet

På internationella ickevåldsdagen, lördagen den 2/10 2021, kl. 15-18, samlas en rad tongivande organisationer i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm.

Syftet med dagen är att med gemensamma krafter förebygga våld i nära relation, med särskilt fokus på barn och unga. Ingen ska behöva vare sig utsättas för eller bevittna våld. Enligt den nya lagen från maj 2021 betraktas ett
barn som bevittnar våld inte bara som ett vittne utan som brottsoffer. Juridiskt sett är det stor skillnad, men även etiskt.

Gustaf Vasa församling vill vara drivande i denna fråga och ser behovet av att lyfta barnens och de ungas röster. Den här dagen får vi vuxna lyssna till barnen i stark förhoppning om att kunna bidra till att göra skillnad.

Biskop emerita Eva Brunne, styrelseordförande Unga Kvinnors Värn, hälsar välkommen och John Lundvik sjunger för oss. 

Dagen inleds med en filmvisning av organisationen Se Barnen, som sedan följs av ett panelsamtal där ungdomar delar sina erfarenheter och sina reflektioner. Medverkande vid panelsamtalet är även Sandra Signarsdotter, kaplan, och Johannes Svanerud, styrelseledamot MÄN sthlm. Efter panelsamtalet erbjuds ett antal workshops som utifrån olika perspektiv belyser viktiga aspekter kring både hanterande av och förebyggande av våld i nära relation.

Biskop emerita Eva Brunne hälsar välkommen

Medverkande under dagen är:
Gustaf Vasa församling
MÄN Stockholm
Alla kvinnors hus
Se Barnen
Riksförbundet för social och mental hälsa
Stockholms Stiftskansli
Svenska Kyrkans unga i Stockholm Stift
Västermalms församling
Sundbybergs församling

Max antal deltagare är 190.
Dagen livestreamas på Gustaf Vasa församlings Facebooksida.

Fakta

Internationella ickevåldsdagen infaller varje år den 2 oktober. Den är en av FN:s internationella dagar, instiftad för att främja ickevåld.

Resolutionen för att uppmärksamma dagen antogs av FN:s generalförsamling den 15 juni 2007.

Datumet valdes för att uppmärksamma Mahatma Gandhi som föddes den 2 oktober 1869 och var en känd förespråkare av ickevåld och fredlig konflikthantering.