Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativs viktigaste frågor

I kyrkovalet 2021 har Borgerligt alternativ fyra prioriterade områden som måste värnas:
• Församlingarna och gudstjänstlivet
• Kunskap om kristen tro genom satsningar på barn- och ungdomsverksamheten
• Volontärer och diakonal verksamhet
• Kyrkomusiken och kulturarvet

Församlingarna i centrum
För Borgerligt alternativ är det församlingarna som är Svenska kyrkans främsta närvaro i samhället. Det är här gudstjänstlivet äger rum, en stor del av kyrkans och Sveriges kulturarv förvaltas och hit som människor kommer i livets alla skeden för att få stöd och finna styrka.
För att vara relevant och tillgänglig, är det viktigt att Gustaf Vasa framträder så nära dem som lever och verkar i församlingen som möjligt.
Eftersom det är i församlingarna som den viktigaste verksamheten äger rum ska huvuddelen av Svenska kyrkans ekonomiska resurser finns i församlingarna.

En levande och närvarande kyrka
Ett rikt och brett utbud av verksamheter är en förutsättning för att så många människor som möjligt ska kunna delta i Gustaf Vasas församlingsliv. BA vill därför prioritera kör- och orgelkonserter, barnverksamhet, samtalsstöd och diakonala hjälpinsatser utöver kyrkans vardagliga gudstjänstliv.

Ekonomi i ordning
God ekonomisk förvaltning krävs för att kyrkoavgiften inte ska behöva höjas. Den nationella nivån finansieras bland annat genom utjämningsavgiften. Resurserna till den nationella nivån ska alltid anpassas efter kyrkans och församlingarnas behov och får inte bli ett självändamål.

En närvarande diakoni
För oss i Borgerligt alternativ är diakoni kristen tro i handling och närvaro. Det innebär att församlingarna ska försöka hjälpa till med att bryta människors utanförskap och hitta varje människas egen förmåga och potential samt inbjuda till gemenskap och nya sammanhang. BA vill därför utveckla och utöka verksamheten inom Gustaf Vasa sociala företag.

Kontakt: Bengt Säberg
bengt.saberg@home.se