Gustaf Vasa församling

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Holländargatan 16, 11160 STOCKHOLM Postadress: BOX 3166, 10363 STOCKHOLM Telefon: +46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Borgerligt alternativ


Borgerligt alternativ sätter alltid församlingarna och pastoraten främst. Vi vill vill motverka  partipolitik och centralisering i kyrkan.

Borgerligt alternativ  Vi vill skärpa kyrkans diakonala profil, underlätta för frivilligt engagemang och bidra till ökad integration i samhället.

Borgerligt alternativ strävar efter en god hushållning med kyrkas resurser på alla nivåer-. Vi vill kraftfullt motverka svällande byråkrati på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Borgerligt alternativ vill stärka och utveckla det betydelsefulla och breda arbete med barn och unga som kyrkan gör i dag och sträva efter att allt fler döps och konfirmeras.     .

Borgerligt alternativ vill värna och utveckla vår kyrkans gudstjänstliv, musik/ körverksamhet och konstnärliga uttryck.

Borgerligt alternativ arbetar för en större frihet för Dig att välja vlken församling du vill tillhöra och möjlighet att fördela den egna kyrkoavgiften på församlingar man vill stödja.

Läs mer om Borgerligt alternativ på : http://borgerligtalternativ.nu
Kandidater: Paula Fortes, Bengt Säberg.