Bli volontär i samtalsjouren

Vill du investera en del av din tid och utveckla din förmåga att lyssna? Är du intresserad av att bli volontär hos Kyrkans SOS? Volontärarbetet bedrivs i Kyrkans SOS lokaler i Göteborg och Stockholm. Varje vår och höst startar vi nya utbildningar för blivande volontärer. https://kyrkanssos.se/engagera-dig/