Babyrytmik i Gustaf Vasa

Välkommen att sjunga och dansa med ditt barn nu höst. Måndagar och tisdagar är vi i församlingssalen med de mindre barnen och fredagar i stora kyrksalen med barn upp till 18 månader.

Vi följer folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd och ber att ni bara kommer om du och ditt barn är helt friska sedan minst 2 dagar.

Max 15 barn per tillfälle.
Endast en vuxen per barn. 
Föranmälan krävs inför varje tillfälle.

Måndagar 10.00-11.00. 0-12 månader.
Församlingssalen. Föranmälan max 15 barn.
Ledare: Helene. 

Tisdagar 10.00-11.00. 0-12 månader.
Församlingssalen. Föranmälan max 15 barn.
Ledare: Emanuel och Helene. 

Fredag 10.00-11.00. 0-18 månader.
Gustaf Vasa kyrka. Föranmälan max 15 barn.
Ledare: Emanuel och Johannes. 

Vi startar 1 september och fortsätter till 11 december. Uppehåll v44. 

Har du frågor:
emanuel.olsson@svenskakyrkan.se 

VARMT VÄLKOMMEN!

Emanuel Olsson

Gustaf Vasa församling

Musikpedagog