Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Den heliga Anden

På en klippa vid havet, uppe på fjället eller inne i den gamla kyrkan – kanske är det där du hör den heliga Andens röst?

Ordet ande betyder både ”vind” och ”andedräkt”. Enligt den ena av skapelseberättelserna i Bibelns gamla testamente (1 Mos 2:7), blåste Gud in liv genom människan näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

Den heliga Anden är Gud

Kristna uppfattar att Gud är treenig och kan beskrivas på tre olika sätt, som

 • Fadern – skaparen
 • Guds son – Jesus som levde som människa
 • den heliga Anden, som finns överallt, precis som vinden.

För kristna är den heliga Anden Gud.

När bruset tystnar hörs andens röst

Begreppet andlighet kan nog väcka olika associationer hos oss. Någon tänker att det finns många olika andar, andra att det finns en enda. Kanske kopplar vi ihop andlighet med sinnesstämningar eller livsstilar?

Många berättar att de upplever andlighet när de lämnar bruset omkring sig – vid havet, på fjället eller i kyrkan – och samtalar med Gud eller lyssnar till sina innersta tankar.

Men hur vet vi att det är Guds heliga Ande som talar eller inspirerar våra tankar?

Våra tankar kan spegla Guds tankar

Kanske kan man jämföra samtalet med Gud med ett samtal med en annan människa. Ofta speglar sig en annan människas tankar och känslor i våra egna tankar och känslor – på gott och ont. Talar vi med en glad människa, smittas vi av glädjen. Talar vi med en människa som är upprörd och bitter, finns risken att vi tar till oss bitterheten.

När vi samtalar med Gud, kan våra tankar spegla Guds tankar.

Det finns förmågor som är tecken på den heliga Andens närvaro

Paulus, författare till bland annat Galaterbrevet i Nya testamentet, skriver att den som har del av den heliga Anden också får del av andens frukter. Frukterna är nio till antalet:

 • kärlek
 • glädje
 • frid
 • tålamod
 • vänlighet
 • godhet
 • trofasthet
 • ödmjukhet
 • självbehärskning.

(Gal 5:22-23)

Visst har väl de flesta av oss fått del av både en och flera av den heliga Andens frukter?

En lärare kan ha andens gåva

Bibeln talar också om den heliga Andens gåvor, som till exempel är att

 • tala profetiskt
 • skilja mellan olika andar
 • tala tungotal
 • tolka tungotal
 • vara lärare
 • bota sjuka
 • hjälpa
 • styra.

De olika gåvorna räknas upp på flera ställen i Korintierbrevet, som också det är skrivet av Paulus. Efter en av uppräkningarna förklarar Paulus att poängen med gåvorna är att olika personer har olika gåvor – alla kan bidra med något när människor möts. Men, det är viktigt att vi använder gåvorna för att stärka varandra.  

Tala profetiskt

Att tala profetiskt handlar om att klarsynt se vad som händer i omvärlden, idag och i framtiden. Flera böcker i Bibeln har fått namn efter olika profeter, men även i dag, och runt omkring oss, finns det profeter.

Skilja mellan olika andar

Handlar om att se skillnaden på vad som är gott och vad som är ont.

Tala tungotal

Tala andra språk.

Jesus dog och uppstod under påsken. Efter 40 dagar lämnade han jorden och steg upp till himlen. Han lovade då att skicka människorna en hjälpare, som skulle föra dem nära varandra och Gud när han inte längre fanns hos dem. Han sände hjälparen, den heliga Anden, till människorna och uppfyllde dem. Somliga började tala i tungor – det vill säga de började tala på andra språk som de egentligen inte kunde.

Tungotal kan också vara ett helt eget språk, en slags direktlina till Gud.

Tolka tungotal

Att uttolka vad en person som talar i tungor säger.

Lärare

Att vara en god pedagog.

Göra under

Gud kan upphäva naturlagarna och använda en människas böner så att ett underverk kan ske.

Bota sjuka

Gud kan använda en människas böner för att göra en annan människa frisk.

Hjälpa

Att kunna se när andra människor behöver hjälp och ge den hjälpen.

Styra

Att vara en bra ledare.

Bibeltexter om de andliga gåvorna

Läs om de andliga gåvorna och hur de kommer till nytta på Bibeln.se:

1 Kor 12:7-11, 1 Kor 12:28, 1 Kor 14:26