Rund mosaiktavla som föreställer en vit duva med gloria
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Den heliga Anden

Anden är en gudsvind som ger oss liv. Den är också en hjälpare, som påminner oss om vad Jesus lärde ut. Anden kan tala till oss, bortom orden.

Den heliga Anden kallas också för Hjälparen

Innan Jesus skulle korsfästas, lovade han sina vänner att han på något sätt alltid skulle finnas kvar hos dem. Han lovade att sända Hjälparen till dem, som skulle lära dem allt, och påminna dem om allt som han hade sagt. Med Hjälparen menade Jesus den heliga Anden. (Johannesevangeliet 14: 26)

Jesus korsfästes och uppstod. Därefter var han tillsammans med sina lärjungar i 40 dagar, innan han återvände till Gud.

När Anden kom utbröt förvirring

Tio dagar efter att Jesus hade lämnat lärjungarna, var de samlade i Jerusalem. Ett dån, som av en stormvind, hördes från himlen, och lärjungarna började tala olika språk. Det var den heliga Anden – Hjälparen – som hade kommit från himlen till människorna.

För judarna i staden, som kom från många olika länder och talade många olika språk, bröt det ut förvirring. Plötsligt hörde de lärjungarna tala om Gud på sina egna språk! (Apostlagärningarna 2:1-13)

När vi kristna firar pingst, firar vi minnet av att den heliga Anden kom till oss som en hjälpare. Den första pingsten räknar vi också som dagen då den kristna kyrkan föddes.

Anden beskrivs som en gudsvind

Den heliga Anden var dock inte okänd för vare sig lärjungarna eller andra judar innan Jesus gav löftet om att sända en hjälpare. Jesus hade redan tidigare talat om Anden med sina lärjungar.

Och redan i skapelseberättelsen, i Gamla testamentet, står det att ”gudsvinden svepte fram över vattnet” (Första Moseboken 1:2) och att ”Gud blåste liv i människan” (Första Moseboken 2:7). Det är alltså Gud som andas liv i oss. Varje andetag är en påminnelse om Anden.

På hebreiska och grekiska – som Gamla respektive Nya testamentet skrevs på – används samma ord för vind och ande. Ordet har också med andning att göra.

Anden fortsätter att leda kyrkan

Den heliga Anden ledde de första kristna, och den leder fortfarande kyrkan. Vi vet att Anden finns där, eftersom Jesus lovade oss det.

Anden är till exempel livsviktig för gudstjänsten och undervisningen. Anden verkar på ett särskilt sätt i dopet och nattvarden och gör dessa handlingar till sakrament. I biskopsbrevet Leva i dopet, sid 50–51 (pdf) kan du läsa mer om dopet som sakrament.

Och när en människa vigs till diakon, präst eller biskop, ber vi att Guds Ande ska verka genom deras ord och handlingar.

Var och en kan uppleva Anden

Men var och en kan också uppleva Anden på ett personligt plan. Vi kan ana att det finns en andlig dimension mitt i vardagen. Kanske händer det när vi lyssnar på en andakt, ser hur en solstråle träffar blommorna på altaret, eller när vi är ute i naturen.

När vi upplever att något talar till oss, med eller utan ord, då är Anden verksam.

Anden verkar också rent konkret genom andra människor och genom yttre handlingar. När vi ber, ber Anden med oss. När prästen säger ”du är förlåten” då är Anden där och gör orden till mer än en önskan – till en verklighet.

När allt tycks hopplöst finns Anden där

Anden ger livsmod. Och när en person ber för en annan person, finns Anden närvarande, med helande, kraft och löften om evigt liv.

Anden kan göra vanliga skeenden i tillvaron till tecken på Guds närvaro. Som när en människa håller upp dörren för dig, just en dag när ditt liv har varit fyllt av motgång. Anden ger livsmod.

Vi vet inte hur det sker, men vi kan märka det. När vi talar med andra om vad vi har upplevt som Guds Ande, kan vi få hjälp att upptäcka mer. Och tillsammans kan vi upptäcka att Guds Ande är med oss, just när allt tycks hopplöst.

Anden ger människor förmågor och resurser

En av de första kristna var Paulus, som också författade många av breven i Nya testamentet. Han skrev breven till de tidiga kristna församlingarna.

Paulus skriver att Anden inte bara verkar runt oss, utan också genom oss. Det gör Anden genom att ge människor förmågor och resurser – han kallar dem för nådegåvor. (Första Korinthierbrevet 12:4-11)

Vishet och kunskap är sådana nådegåvor. Vi får olika nådegåvor och dem får vi använda för att utföra uppgifter som Anden ger oss. Vi behöver också samverka med varandra för att utföra uppgifterna.

Där Anden är närvarande råder kärlek, glädje och frid

Paulus skriver också om en följd av Andens närvaro. Han kallar det för Andens frukter och räknar upp kärlek, glädje frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. (Galaterbrevet 5:22-23)

Dessa frukter mognar i kyrkans sammanhang. Men de mognar också utanför kyrkans sammanhang. Gud är generös. Andens frukter är ett uttryck för Guds generositet.