Foto: Carina Libeck

Aktuellt på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om det som händer på våra kyrkogårdar

Invigning av askgravlunden i Grums Foto: Berka

Tisdagen den 3 november invigdes askgravlunden i Grums av kyrkogårdsutskottets ordförande Zergy Lindner. Askgravlunden är ritad av Cecilia Hidén och har anlagts av kyrkogårdsförvaltningens personal tillsammans med Bo i Långsta.

Den nya materialgården i Ed Foto: Christer Skog

Nu är den nya materialgården i Ed färdig. Till våren kommer vi att plantera buskar och träd runt materialgården för att den ska smälta in i landskapet.

Foto: Christer Skog

Nu är askgravplatserna i Värmskog färdiga.

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961