Syföreningar

Runt om i Grästorps pastorat träffas regelbundet kyrkans syföreningar. Dessa är Malma, Ås och Arbetskretsens syförening. De omfattas av yngre eller äldre deltagare, samtliga är damer.

De flesta av grupperna träffas varannan eller var tredje vecka. Känns detta något för dig är du välkommen att kontakta någon av prästerna för mer information.

Varje år anordnas alltid under april månad en syföreningsdag på Stiftsgården Flämslätt. Det brukar vara en mycket uppskattad resa med många deltagare. Vissa av syföreningarna ordnar en auktion i slutet av året, andra har lotteridragningar eller någon temakväll.