Foto: Louise Dahlgren

Konfirmandledarutbildning

På bilden ser du årets nyutbildade konfirmandledare

Ledarutbildning

Under året har vi startat upp en utbildning för de som vill bli konfirmandledare. Som ledare får du ta del av en utbildning för att sedan få ett kursintyg. Du utbildas i att leda samtal, andakter, lekar och lär dig om ledarskap. En ny kursomgång påbörjas i i augusti 2021 och avslutas i juni 2022.

Är du intresserad av ledarutbildningen? Hör av dig till:
Gunnar Helmerson 076-392 41 22