Här är tjänsten för dig!

Grästorps pastorat ligger mitt i en levande landsbygd i Skara stift.
Här finns engagerade församlingsbor, ett gott arbetslag, ett Kyrkans Hus och tio kyrkor men vi saknar dig som diakon och din kompetens.

Vi tror att just DU kommer att kunna utveckla och utvecklas och vara en sammanhållande länk för delar av pastoratets diakonala arbete.

Din tjänst kommer i första hand att vara intriktad mot människor i aktiv ålder.
Vi behöver bygga upp en verksamhet där utsatta människor kan vända sig för samtal, råd och stöd. Du kommer även finnas till i bakgrunden för de som idag är ideellt aktiva i vårt pastorat.

Välkommen med din ansökan senast 21 mars

För mer information kontakta kyrkoherde AnnaLena Nordlund 0514-585 61