Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Grästorps pastorat Besöksadress: Kyrkans Hus, Tengenevägen 1, 46730 GRÄSTORP Postadress: Kyrkans Hus, Tengenegatan 1, 46730 GRÄSTORP Telefon:+46(514)58560 E-post till Grästorps pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst

Onsdagen 26 juni
Fridhems kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
”WÅSA”
Ann-Sofie Karlsson - sång
Åsa Karlsson - sång
Erik Lindberg - sång
Sofia Håkansson - sång
Fredrik Wånelid - sång, trumma

Söndagen 30 juni, 2 e. tref.
Flo kyrka kl 10

Högmässa
Vilhelm Yngvesson
Henrik Sävenstrand

Särestads kyrka kl 14
Högmässogudstjänst
Vilhelm Yngvesson

Tengene kyrka kl 18
Temagudstjänst
Tim Eriksson

Trökörna kyrka kl 20
Gudstjänst
Tim Eriksson

Tisdagen 2 juli

Vårdcentrum kl 14

Gudstjänst
Henrik Sävenstrand

Onsdagen 2 juli
Håle-Tängs kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
”The Harvesters”
Jerker Anerös - sång, gitarr
Fredrik Andersson - bas
Stefan Fredriksson - gitarr
Henrik Rubensson - piano, sång
Anders von Tell - trummor 
Henrik Sävenstrand

Söndagen 7 juli, 3 e. tref.
Fridhems kyrka kl 10
Högmässa
Henrik Sävenstrand

Grästorps kyrka kl 14
Högmässogudstjänst
Henrik Sävenstrand

Sals kyrka kl 18
Kvällsgudstjänst
Katarina Björndahl

Flakebergs kyrka kl 20
Gudstjänst
Katarina Björndahl

Tisdagen 9 juli
Vårdcentrum kl 14
Gudstjänst
Katarina Björndahl

Håle-Tängs kyrkogård kl 18
Kyrkogårdsvandring
Katarina Björndahl
Kaffe serveras

Onsdagen 10 juli
Sals kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
”ILAYA”
Malin Andersson - sång
Jana Karlsson - sång, piano
Stina Karlsson - sång
Katarina Björndahl

Söndagen 14 juli, 4 e. tref.
Trökörna kyrka kl 10
Högmässa
Henrik Sävenstrand

Ås kyrka kl 14
Gudstjänst med dop
Henrik Sävenstrand

Särestads kyrka kl 18
Kvällsgudstjänst
Katarina Björndahl

Grästorps kyrka kl 20
Gudstjänst
Katarina Björndahl

Tisdagen 16 juli
Vårdcentrum kl 14
Gudstjänst
Katarina Björndahl

Onsdagen 17 juli
Tengene kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
”JULIA”
Julia Anerös - sång, gitarr
Lina von Tell - cajon
Jerker Anerös - gitarr, sång
Anders von Tell - cajon
Katarina Björndahl

Söndagen 21 juli, Apostladagen
Grästorps kyrka kl 10
Högmässa
Katarina Björndahl

Tängs gamla kyrkplats kl 14
Friluftsgudstjänst
Särestads kyrkokör
Katarina Björndahl
Kaffe

Fridhems kyrka kl 18
Temagudstjänst
AnnaLena Nordlund

Flo kyrka kl 20
Gudstjänst
AnnaLena Nordlund

Tisdagen 23 juli
Vårdcentrum kl 14
Gudstjänst
AnnaLena Nordlund

Onsdagen 24 juli
Grästorps kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
Martin Fogel - klassisk gitarr
AnnaLena Nordlund

Söndagen 28 juli, 6 e. tref.
Sals kyrka kl 10
Högmässa
AnnaLena Nordlund

Flakebergs kyrka kl 14
Högmässogudstjänst
AnnaLena Nordlund

Trökörna kyrka kl 18
Temagudstjänst
AnnaLena Nordlund

Tengene kyrka kl 20
Gudstjänst
AnnaLena Nordlund

Tisdagen 30 juli
Vårdcentrum kl 14
Mässa
AnnaLena Nordlund

Onsdagen 31 juli
Flo kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
”Den svenska sommaren”
Viktoria Karlsson - sång
Hanna Carlsson - piano
AnnaLena Nordlund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apostladagen

Apostladagen firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull. Sedan äldsta kristna tid har kyrkans kristna församlingar firat deras minnesdag. Petrus symbol är nyckeln. Kristus sa till Petrus: "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket". Paulus symbol är svärdet. I Efesierbrevet uppmanar aposteln läsarna att använda "Andens svärd, som är Guds ord". Paulus blev avrättad med svärd.

Tema

Sänd mig

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi röda rosor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 6, vers 1-8

Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. Jag sade: Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade: ”När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!”

Epistel

Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 4-10

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: 'Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam.' Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror 'har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten', 'en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot'. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är 'ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk'. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 16, vers 13-20

När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” — ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Psaltaren

Psaltaren psalm 40, vers 6-12

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.