Meny

Här finner du söndagens gudstjänster

Kära församlingsbo!
Vi firar våra gudstjänster efter de regler och den situation som råder. 
I dessa oroliga tider med mycket hög smittorisk vill vi även hänvisa till SVT2s och radions gudstjänster.
Du finns med i våra böner och tankar även om du befinner dig hemma.

Onsdagen 8 juli
Fridhems kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
”Ted Gärdestad i våra hjärtan”
Anders Sparlund - piano, sång
Sebastian Olsson - gitarr, sång
Kantor: Eva-Maria Malmevik
Präst: Thommy Hallin

Då max 50 personer i kyrkan är tillåtet krävs platsbokning.
Max 2 biljetter/person. Bokar gör man måndag 6/7 kl 10-12
eller tisdag 7/7 kl 16-18. Tel: 073-704 05 66 (E-M Malmevik)

Söndagen 12 juli, Apostladagen
Särestads kyrka kl 10
Högmässogudstjänst
Thommy Hallin

Grästorps kyrka kl 14
Högmässogudstjänst
Thommy Hallin

Onsdagen 15 juli
Håle-Tängs kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
Julia Anerös - sång
Lina von Tell - sång
Jerker Anerös - gitarr
Anders von Tell - Trummor
Kantor: Margareta Särevik
Präst: Thommy Hallin
Då max 50 personer i kyrkan är tillåtet krävs platsbokning för 
”Musik i sommarkväll”. Max två biljetter/ perso.
Bokar gör man måndag 13/7 kl 10-12 eller tisdag 14/7 kl 16-18
Tel: 073-704 05 67 (M Särevik)

Söndagen 19 juli, 6 e trefaldighet
Tengene kyrka kl 10
Högmässogudstjänst
Thommy Hallin

Håle gamla kyrkplats kl 14
Friluftsgudstjänst
Thommy Hallin
Vid regn i Hålegården
Medtag kaffekorg

Onsdagen 22 juli
Särestads kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
”O mio bambino caro”
En bukett förtrollande arior
Hanna Carlsson - piano
Viktoria Karlsson - sång
Kantor: Margareta Särevik
Präst: Katarina Björndahl
Då max 50 personer i kyrkan är tillåtet krävs platsbokning
för ”Musik i sommarkväll”. Max två biljetter/person
Bokar gör man måndag 20/7 kl 10-12 eller tisdag 21/7 kl 16-18
Tel: 073-704 05 67 (M Särevik)

Söndagen 26 juli, Kristi förklarings dag
Ås kyrka kl 10
Högmässogudstjänst
Katarina Björndahl

Fridhems kyrka kl 14
Högmässogudstjänst
Katarina Björndahl

Onsdagen 29 juli
Flo kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
Oskar Kjällgren - sång, gitarr
Kristoffer Hjelm - trumma, saxofon
Ulf Johansson - bas
Lindy Malm - gitarr
Kantor: Margareta Särevik
Präst: Henrik Sävenstrand
Då max 50 personer i kyrkan är tillåtet krävs platsbokning
för ”Musik i sommarkväll”.  Max två biljetter/person.
Bokar gör man måndag 27/7 kl 10-12 eller tisdag 28/7 kl 16-18.
Tel: 073-704 05 67 (M Särevik)

Söndagen 2 augusti, 8 e trefaldighet
Trökörna kyrka kl 10
Högmässogudstjänst
AnnaLena Nordlund

Grästorps kyrka kl 14
Högmässogudstjänst
AnnaLena Nordlund

Sals kyrka kl 17
Temagudstjänst
Henrik Sävenstrand

Flakebergs kyrka kl 19
Gudstjänst
Henrik Sävenstrand

Onsdagen 5 augusti
Fridhems kyrka kl 20
Musik i sommarkväll
Ingela Bäckström
Ingmar Bäckström
Anders Björk
Håkan Torpenberg
Sång, gitarr, saxofon och piano
Kantor: Margareta Särevik
Präst: AnnaLena Nordlund
Då max 50 personer i kyrkan är tillåtet krävs platsbokning
för ”Musik i sommarkväll”.
Max 2 biljetter/person
Bokar gör man måndag 3/8 kl 10-12 eller tisdag 4/8 kl 16-18
Tel: 073-704 05 67 (M Särevik)

Obs! Felskrivning i pastoratsnytt!
Kyrkogårdsvandringen den 7 augusti kommer inte äga rum.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apostladagen

Apostladagen firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull. Sedan äldsta kristna tid har kyrkans kristna församlingar firat deras minnesdag. Petrus symbol är nyckeln. Kristus sa till Petrus: "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket". Paulus symbol är svärdet. I Efesierbrevet uppmanar aposteln läsarna att använda "Andens svärd, som är Guds ord". Paulus blev avrättad med svärd.

Tema

Sänd mig

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi röda rosor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 1, vers 4-10

Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala — jag är för ung!” Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun. I dag ger jag dig makt över folk och riken. Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Epistel

Romarbrevet kapitel 16, vers 1-7

Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 3, vers 7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Psaltaren

Psaltaren psalm 40, vers 6-12

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.