Foto: Anneli Isberg

Arbetet på Tengene kyrkogård

Arbetet med restaureringen av kyrkogården i Tengene fortskrider. Denna vecka har vi behövt spärra av delar av kyrkogården däribland minneslunden och asklunden.

Under byggtiden finns en tillfällig plats närmare viadukten iordningsställd för att man som besökare ska kunna smycka med blommor och ljus även under byggtiden. Namnplaketterna har fått en tillfällig placering vid smyckningsplatsen i väntan på att den nya asklunden är färdig, likaså servicestationen med vatten och redskap (skyltar finns med hänvisning). Var vänlig att för allas säkerhet respektera avspärrningarna.

Tack för er förståelse.

Foto: Anneli Isberg
Foto: Anneli Isberg