Virustider

Vi har nu levt med och varit påverkade av coronaviruset under lång tid. Vi samlas till gudstjänster mm i vanlig ordning, men håller hela tiden koll på om det skulle komma några nya restriktioner. Vi vill att alla ska känna att det är grönt ljus för att komma till kyrkan men har hela tiden att ta hänsyn till de rekommendationer och regler som olika myndigheter ger.

Gudstjänster

Vi inbjuder nu till gudstjänster i våra kyrkor som vanligt utan några speciella restriktioner. Vi rekommenderar alla att alltjämt tänka på avstånd och inte gå för nära varandra. 

Nattvard

Vi firar nattvard vid vissa gudstjänster, men ser till att det görs på ett ”corona-säkert” sätt. Skulle du önska att fira nattvard enskilt i kyrkan eller att en präst kommer hem till dig för att fira nattvard kan du ringa kyrkoherden och bestämma tid.

Ta kontakt

Under fliken ”Kontakt” här på hemsidan hittar du telefonnummer till våra anställda. Om du vill att vi ska kontakta dig kan du skicka ett SMS till följande nummer:
Kyrkoherde Håkan Englund: 070-215 37 23
Komminister Jin Berglund Grennhag: 070-315 61 34
Diakon Gunilla Vackmyr: 072-509 08 28
Om du känner att du är i akut behov av att prata med någon under kvällar och nätter kan du ringa jourhavande präst via 112. Där finns för närvarande en utökad kapacitet så att det går att nå jourhavande präst från kl 17-08.

Ändrad verksamhet

Vi har nu slutat sända gudstjänster på söndagen, men räknar med att ha utsändning via Facebook i form av ”Herdens helgtankar” varje lördag kl 18.05 via Facebook.