Virustider

Vi har nu levt med och varit påverkade av coronaviruset under lång tid. Vi anar en ljusning, men får alltjämt göra vad vi kan för att smittan inte ska öka igen. Vi vill att alla ska känna att det är grönt ljus för att komma till kyrkan men har hela tiden att ta hänsyn till de rekommendationer och regler som olika myndigheter ger.

gudstjänster

Vi inbjuder nu till gudstjänster i våra kyrkor med begränsningen attn det ska vara minst en meter mellan varje ”sällskap” på anvisade platser. Om restriktionerna ändras kommer vi att anpassa antalet deltagare efter nya besked. 

Nattvard

Vi firar nattvard vid vissa gudstjänster, men ser till att det görs på ett ”corona-säkert” sätt. Skulle du önska att fira nattvard enskilt i kyrkan eller att en präst kommer hem till dig för att fira nattvard kan du ringa kyrkoherden och bestämma tid.

Öppen kyrka

Under sommaren är våra kyrkor öppna dagtid och mestadels bemannade av någon ”sommarvärd” som tar emot.

Ta kontakt

Under fliken ”Kontakt” här på hemsidan hittar du telefonnummer till våra anställda. Om du vill att vi ska kontakta dig kan du skicka ett SMS till följande nummer:
Kyrkoherde Håkan Englund: 070-215 37 23
Komminister Jin Berglund Grennhag: 070-315 61 34
Diakon Gunilla Vackmyr: 072-509 08 28
Församlingsassistent Gudrun Lindkvist: 072-713 11 30
Om du känner att du är i akut behov av att prata med någon under kvällar och nätter kan du ringa jourhavande präst via 112. Där finns för närvarande en utökad kapacitet så att det går att nå jourhavande präst från kl 17-08.

ändrad verksamhet

Våra grupper har under hela våren haft paus och nu är det sommaruppehåll i det mesta av den verksamheten. När sommaren går mot sitt slut hoppas vi att vi kan komma igång igen i någorlunda vanlig omfattning.

Förutom gudstjänster på söndagen räknar vi med att ha utsändning via Facebook varje tisdag kl 12 då det blir sånger av någon känd författare framförda av Elisabeth och Gunilla.