Aktuella musikarrangemang

Här finns en del av det som just nu är aktuellt inom pastoratet när det gäller utbudet av sång- & musikarrangemang

Förutom Sommarmusiken erjuder vi Lunchmusik varje torsdag kl 12 i Gränna kyrka.


30/6 Kyrkoherde Håkan Englund gitarr o sång

7/7 Jonas Sjöblom Flöjter, slagverk, röst och Marie Solvmar Sång, piano, Orgel bjuder på somrigt program i egna o andras kompositioner, folkmusik, samt improvisation kring psalmer

14/7 Tobias Olofsson Orgelkonsert. Tobias är uppvuxen i Gränna, så det blir roligt att han kommer och gästar. Tobias är Organist i Nylöse Pastorat Göteborg och många säger han spelar magiskt! 

21/7 Eric Moreau mfl medverkar i Bluegrasstoner mm

28/7 Masterorganist från KMH. Sebastian Johansson. Nu Organist i Farsta Söderledskyrkan Stockholm och Konserterar mycket. Född i Jönköping och har spelat mycket i Gränna. Spelar ett varierat klassiskt program på Grännas Orgel.

4/8 Johanna Lundgren Trumpet och Walthorn Bjuder på ett varierat eget önskeprogram för blås. Bor i Malmö och jobbar på Köpenhamns Kungliga Konsert och Operahus. Marie Solvmar Orgel och Piano.

11/8 Grännas egen kantor Marie Svensson Solvmar spelar på kyrkans orgel

våra körer

Efter ett långt uppehåll är våra körer på gång igen. De har sjungit vid några tillfällen i kyrkan och vi gläds över detta.

Ledare för de båda körerna är vår kyrkomusiker Marie Svensson Solvmar och Axel Markner. De hälsar gamla och nya sångare välkommen till våra körer.