Afternoon Tea & After week

Samlingar med blandat program

Afternoon tea 

Vi samlas i Församlingshemmet  torsdag kl 14-16 några gånger per termin med intressant program. Se annonsering för kommande samlingar. 

After week

After week är samlingar som hålls några fredagskvällar per termin kl 18-21.