Detta är på gång i församlingen

För barn, för vuxna och för alla som tycker om sång och musik

I början av år 2019 kommer vi att starta nya verksamheter i församlingen

Babycafet ”Smultronet” i Grangärde-Det här är en lite lugnare mötesplats för de riktigt små barnen, 0-2 år.  Vi träffas en gång i veckan i Sockenstugan i Grangärde.  Vi sjunger och spelar tillsammans. I den här miljön kan du träffa andra föräldrar och prata om livet som småbarnsföräldrar, knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Ett par gånger per termin får vi besök av en hemlig gäst, det kan vara från BVC, från Biblioteket eller någon utav oss präster. 

Öppen förskola ”Humlan” i Grangärde, Säfsnäs och Grängesberg-Du som är hemma med små barn, barnbarn eller kanske är dagbarnvårdare till barn i åldrarna 0-5 år är välkommen en gång i veckan till församlingens öppna förskolan i Grangärde, Grängesberg och i Fredriksberg. Öppna förskolan är en mötesplats för stora och små, fylld med lek, pyssel, fika,  sång- och rytmikstund med andakt.  Det är ett tillfälle att lära känna varandra och kyrkan. Ingen föranmälan behövs det är bara att droppa in. Vis av erfarenhet vet jag att den öppna förskolan för många spelar en en mycket stor roll när de är hemma med små barn. Här kan man ramla in  precis som man är. Så kom hit du också!

 Walk & Talk, ger frisk luft, motion och trevlig samvaro-Gå och prata. Det är precis som det låter - en timmas promenad och ett samtal.  Att röra på sig är högaktuellt idag då vi ofta  sitter stilla allt för mycket. Regelbunden träning kan till och med få nya hjärnceller att växa den kan även påverka olika sjukdomstillstånd. Walk&Talk innebär att våra samtal genomförs ute i naturen. Ett utmärkt sätt att förena nytta med nöje och få frisk luft, rörelse och trevlig samvaro. Dagens forskning pekar på att motion ger bättre välbefinnande. När vi promenerar tänker vi bättre. Det vi vill vi ta fasta på och därför kommer vi att erbjuda denna möjlighet en gång i veckan. Denna verksamhet riktar sig till alla åldrar.

Kyrkokörer för vuxna och barn