BIBELSTUDIER

i Grängesbergs kyrka/kapell

Bibelstudiegruppen- Spira

Att få vara med i en gemenskap där man kan prata om livet och tron och samtidigt få  möjlighet att be tillsammans, kan göra skillnad i en människas liv. Det är i en sådan miljö som tron på Gud kan få utvecklas och få fäste och spira. Under våra bibelstudier ägnar vi en stund åt att tillsammans studera och reflektera utifrån väsentliga som berör frågor kring livet, döden, glädjen och sorgen. Vi pratar också om bibeltexter som berör kyrkoårets stora högtider. Tillsammans reflekterar vi vad dessa texter vill säga oss i den tid vi lever i nu. Oavsett om du ser dig själv som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela alla dina funderingar kring livet och tron.  I en öppen miljö försöker  vi tillsammans med våra olika erfarenheter och livsberättelser förstå vad Gud vill med våra liv.
Fför att ytterligare få del av Guds ord avslutar vi med mässa vid varje tillfälle.

Vi träffas i Grängesbergs kyrka onsdagar 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, och 4/5 2022.

OBS! Den 9/3, 23/3, 6/4 och 20/4 träffas vi i Grängesbergs kapell.

Kl. 17.00 -18.30 Bibelstudier 
Kl. 18.30 Mässa i stillhet

För mer info om bibelstudierna ring prästen Anders Torby 0240-796 04 anders.torby@svenskakyrkan.se