Foto: Lena Sjöström

Trivselkvällar

Vill du bidra till våra trivselkvällar?

Har du något intressant att berätta? Sjunger eller spelar du? Onsdagar från mitten av oktober ordnar vi trivselkvällar. Hör av dig om du vill bidra!
Trivselkvällarna i kyrkan kan innehålla ett föredrag, sångframträdande eller kanske ett musikquiz. 

Trivselkvällarna inleds med något att äta och dricka och efter ungefär en halvtimme börjar programmet som pågår omkring en timme. 

Hör av dig till kyrkoherde Charlotta om du vill veta mer och anmäla ditt intresse! Hoppas vi hörs! Mejla eller ring +34 639 833 074