Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mässa Söndag 17 februari

Septuagesima kl.18.00

 Söndag 17 februari kl18.00

Dagens tema: Nåd och tjänst

Karl-Erik Garlöv predikar                                                                                          Kjell Johansson, organist                                                                                  Jönetegs fiolelever medverkar med musik

Dagens psalmvers

Allt vad jag är och har skänkte du mig.                                                                     Hjälp mig att helga det, Herre, till dig.                                                                        Giv att jag korset bär, nöjd med vad du beskär,                                                       redo att vittna här något om dig.      

SV.ps. 94:4

Söndagens texter är hämtade ur:
Jona 3:10-4:11
Filipperbrevet 1:3-11
Lukasevangeliet 17:7-10                                                                                              Psaltaren 25:4-11

Liturgisk färg: Grön

Välkomna!