Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diakoni

Vistelsen på Gran Canaria blir inte alltid så som man planerat.

Sjukdom eller olyckor händer tyvärr.

När det oväntade inträffar är vi från kyrkan beredda på att möta dig med stöd, samtal eller sjukbesök.
Tveka aldrig att ta kontakt med oss.
I brådskande situationer görs det enklast på vår jourtelefon: +34-629 839 813

Kontakt svenska kyrkan gran canaria

Adress:
Iglesia Sueca
Urb: Rocas Rojas
35100 San Agustin, Gran Canaria

Tel: +34-928 767 206
Jourmobil: +34-629 839 813
Email: grancanaria@svenskakyrkan.se