Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sy- & hantverksgruppen

Vill du hjälpa till med kyrkans jul - eller vårbasar? Då är denna grupp något för dig.

Sy- & handarbetsgruppen träffas torsdagar kl. 10.00-13.00. under högsäsongen oktober-april. 

Här får du pyssla, brodera och sy saker till kyrkans vår- och julbasaren eller för egen del. Du behöver inte komma varje gång kom när du kan och bidra med det som du är bra på. Kanske sitter du i Sverige och pysslar och vill bidra med något. Allt är välkommet stort som litet. Inkomsterna från våra jul- och vårbasarer är viktiga för vår verksamhet i Svenska kyrkan på Gran Canaria.