Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

360 graders film om Svenska kyrkan Gran Canarias verksamhet

Som första svenska församling i världen presentera vi en 360 graders film på
5 minuter som berättar om verksamheten i Svenska kyrkan Gran Canaria.

Klicka på youtube-länken nedan. Andvänd musen att vrida runt eller de pilar som finns i filmens övre vänstra hörn för att vrida er runt.

Ha en trevlig tur!