360 graders film om Svenska kyrkan Gran Canarias verksamhet

Som första svenska församling i världen presentera vi en 360 graders film på
5 minuter som berättar om verksamheten i Svenska kyrkan Gran Canaria.

Klicka på youtube-länken nedan. Andvänd musen att vrida runt eller de pilar som finns i filmens övre vänstra hörn för att vrida er runt.

Ha en trevlig tur!