Fredag 24 maj

Valbara seminarier fredag eftermiddag.

F 1. 96 sidor om kristen tro (1,5 tim)
Svenska Kyrkans Unga gör det, Intro-böckerna gör det och nytt konfirmandmaterial gör
det! En katekes! Dessutom kommer Martin Luthers katekes i ny utgåva. Varför alla dessa
katekeser?! Gunilla Lindén och Maria Hammarström i samtal med en ung konfirmandledare
från Gotland om varför det görs böcker OM kristen tro och inte HUR.

F 2. Kyrkoråd/Kyrkonämnd - ett styrelseuppdrag (3 tim)
Tydliga roller och en tydlig ansvarsfördelning är viktiga delar i att skapa förutsättning för en bra
arbetsmiljö och effektiv verksamhet i församlingen. Kyrkorådet är styrelse i församlingen och
kyrkonämnden är samfällighetens styrelse. Vi reflekterar över och tittar närmre på uppdraget
att vara styrelse både utifrån utgångspunkter i kyrkoordningen och samhällets förväntan och
krav på styrelser.
Ett seminarium som leds av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genom Anna von
Malmborg, samordnare i arbetsmiljöfrågor och Tomas Landeström, Trinovo Consulting.

F 3. Bilden och dess betydelse för god journalistik (1,5 tim)
Lars Rindeskog, sedan många år fotograf på Kyrkans tidning, berättar hur man tänker bild
i dagens media. Vad säger en bild? Hur tänker en redaktion när det gäller sambandet text
och bild? Med handfasta råd och tips ger han dig också nya kunskaper kring fotografering.

F 4. Att växa i sin tro (2 tim)
Det finns många sätt att växa i sin tro. Här får du möta den Ignatianska spiritualiteten som
så många tilltalas av i vår tid. Den präglas av närhet till Bibel och Jesus och stor tilltro till att
Guds vilja att vägleda och människans djupaste längtan kan gå hand i hand. I seminariet får
du bland annat prova på Lectio Divina, ett sätt att läsa Bibeln tillsammans där fokus ligger på
Guds tilltal och där allas röster är lika värdefulla. Seminariet leds av Camilla Nordström, präst
med mångårig erfarenhet av att leda retreater och andlig vägledning. Camilla är medlem i
Härnösands stifts referensgrupp kring andlig vägledning.

F 5. I denna rymd möts vi (1,5 tim)
”I denna rymd möts vi” är ett samtalsmaterial för att väcka tankar och stimulera till samtal
om gudstjänst, tro och liv i samband med att det nya kyrkohandboksförslaget prövas runt
om i Svenska kyrkans församlingar. Presentation av materialet och samtal om livet och
gudstjänsten med Annika Borg, Sensus studieförbund.

F 6. Visuell gudstjänst (2 tim)
Utifrån erfarenheter i det teckenspråkiga utvecklingsarbetet i Stockholms stift arbetar vi med
frågor som rör visualisering i gudstjänsten. De uttryck som är bra för den som är döv eller
hörselskadad berikar och fördjupar också gudstjänsten för den som kan höra.
Medverkande: Gunnel Kjellermo, stiftsadjunkt i Stockholms stift, Channah Larsdotter,
översättare till teckenspråk av förslaget till ny kyrkohandbok samt Irina Kloch Bozkurt,
pedagog i Järfalla församling.

F 7. Träffpunkt Gråbo (2 tim)
Många menar att Gråbo är stadsdelen som inte bara Gud glömde utan också kommunen
och kyrkan. Sedan ett år drivs ett samarbete mellan en rad olika organisationer för att
erbjuda en mötesplats. Visby stadsmission köpte en större fastighet i stadsdelens centrum
som sedan inretts för att kunna fungera som en träffpunkt i stadsdelen. Konceptet är Röda
korsets Kupan med andra-hands-affär och café. Hur fungerar samarbetet, vad är kyrkans
roll? Seminariet hålls på Träffpunkt Gråbo.
Ledare: Inger Harlevi, sekreterare i Visby stadsmission och Marie Larsson, diakon, Visby
domkyrkoförsamling.

F 8. Sagástallamat (2,5 tim)
Sagástallamat betyder samtal och dialog och är en försoningsprocess som har inletts med
samerna i Svenska kyrkan. Under seminariet kommer vi att utgå ifrån erfarenheterna i
Vindelns församling där det utvecklats en metod för samtal mellan renskötare och markägare.
En metod som också kan användas i andra sammanhang. Birgit Hedman berättar hur man
som församling kan närma sig konfliktsituationer, trots en stor rädsla för att ta ställning. Det
handlar om att lära känna varandra.
Medverkande: diakon Birgit Hedman och Kaisa Huuva från kyrkokansliet.

F 9. Kyrkogårdsvandring – ”Bland ringkors och murgröna” (2 tim)
Hur har modet kring kyrkogårdars växtlighet och gravstenar växlat över tiden? Vad
är bevarandevärt och vad är församlingarnas ansvar för detta? Seminariet utgår från
boken om Visby kyrkogårdar: ”Bland ringkors och murgröna”. Boken är skriven av
kyrkogårdsingenjör Johan Arvidsson och rikt illustrerad av kommunikatör Åsa Höjer, båda
från Visby domkyrkoförsamling. Seminarieledare är Johan Arvidsson och Eva Grönwall,
kyrkogårdskonsulent på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

F 10. Stadspromenad i Visby (1,5 tim) OBS! börjar kl 16.30
Lär känna den medeltida Hansestaden. Din guide denna eftermiddag är Inger Harlevi, vice
ordf. i Visby domkyrkoförsamlings kyrkoråd samt auktoriserad guide i Visby.