Kyrkoval

Kyrkoval 19 september 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Kyrkovalet - Demokrati i kyrkan

Vallokalerna i Göteryds församlingshem, Pjätteryds kyrka och Hallaryds Sockenstuga är öppna på valdagen 19 sep. kl 12-16 samt 18-20.

Det kommer att stå på ditt röstkort vilken vallokal du ska gå till.


Röstmottagningsstället på Pastorsexpeditionen i Göteryd kommer att vara öppet på samma tider som vallokalerna, för dig som är folkbokförd i annan församling eller behöver en duplett på ditt röstkort m.m.


På pastorsexpeditionen blir det också möjligt att förtidsrösta veckorna 36-37.


Vi återkommer i nästa församlingsblad om öppettider för förtidsröstning.