Aktuell information angående Corona

Hej vänner!

Virusets härjningar är på riktigt, pesten går fram, som Psalmisten påpekar. Så är det.

Samtliga biskopar i svenska kyrkan har i kväll gått ut med följande direktiv i ljuset av regeringens förslag att stänga ned och bara tillåta grupper med 8 personer från 24/11 till den 24/12.

  • Värna den diakonala omsorgen. 
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande inklusive medverkande.
  • Ge fortsatt möjlighet till dop, vigsel och begravning, med max 8 personer närvarande inklusive medverkande – och håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp. 
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst på plats i möjligaste mån. 
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.
  • Hur dessa punkter från biskoparna skall tillämpas i vårt pastorat tar arbetslaget upp torsdagen den 26/11 via teams.

Församlingsråden samlas digitalt eller per telefon den 2/12.

Utifrån biskoparnas råd och rekommendationer gäller nu följande för gudstjänstlivet i Göteryds pastorat:

​I ljuset av denna helt unika händelse i modern tid i Sverige ska vi inledningsvis i Göteryds pastorat med start nu på söndag den 22/11 genomföra gudstjänst i Göteryds kyrka med max 8 personer närvarande, inklusive medverkande. 

Gudstjänsten streamas. I klartext innebär det att ingen besökare kan komma till kyrkan förutom präst, kantor, vaktmästare, kyrkvärdar och filmare.

​Därefter skall vi med start den 1 advent påbörja vårt nya kyrkoår och utgå från det gudstjänstkalendarium som är planerat med följande tillägg: när mässa firas, finns det en möjlighet att kommunicera utanför kyrkorummet. Max 8 personer i kyrkorummet. Man anmäler närvaro till tjänstgörande präst, se kalendern på hemsidan www.svenskakyrkan.se/goteryd

​Slutligen skall vi ha ett personalmöte med arbetslaget torsdagen den 26/11 kl. 09:00-11:00 via teams. Johanna Svensson går en kurs i morgon i hur teams fungerar och sedan så tror jag att vi kan bjuda in till ett teamsmöte. 

Församlingsråden kallas också till möte via telefon onsdagen den 2 december med:

- Göteryds församlingsråd kl. 17:00

- Pjätteryds församlingsråd kl. 17:30

- Hallaryds församlingsråd kl. 18:00.

Ni får direktiv dagen innan hur mötet arrangeras.

Efter den 2 december kommer jag ut med förslag på hur vi kan fira jul i vårt pastorat på ett värdigt och säkert sätt! Jag skickar ut förslaget som är baserat på församlingsrådens och arbetslagets samlade idéer.

Oavsett detta så är uppmaningen till dig som läser detta att fördjupa din tro genom bibelordet och bönen.

Pilgrimspromenera också, max 8 personer.

Sök Gud och var vaksam!

Er tillgivne i tjänsten!

Karl-Henrik Wallerstein

BEGRAVNING I CORONATIDER

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten.

Göteryds pastorat hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Regeringen har beslutat om att införa en maxgräns för åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.