Be för mig

Bönen är hjärtats samtal med Gud. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.