Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi söker efter gravrättsinnehavare Medelplana nya

Genomgång av gravregister på Medelplana nya kyrkogård
Under april månad har det satts ut skyltar på vissa gravar i Medelplana. Syftet är att komplettera våra gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare, i synnerhet för de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Gravnummer/ gravsatta

B 89-90 Torsten o Ellen Gustavsson
C 71-72 Gustav o Tida Eriksson

D 46 A:G o Augusta Lidbäck
D 11-12 C.A o Eva Göthe 
D 16-17 Axel Larssons fam.grav
D 27-28 Emil o Albertina Edström 
D 45-46 Petrus Svensson 
D 133 August Johansson
  
E 96 Anna Holmén
F 34-35 Alfred Bohmans fam.grav
F 11-12 Viktor Ekholm
G 85-87 Anders Classons fam.grav
 

Inga-Maria Johansson

Inga-Maria Johansson

Götene pastorat

Begravningsadministratör