Meny

Vi söker efter gravrättsinnehavare Medelplana nya

Genomgång av gravregister på Medelplana nya kyrkogård
Under april månad har det satts ut skyltar på vissa gravar i Medelplana. Syftet är att komplettera våra gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare, i synnerhet för de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Gravnummer/ gravsatta

B 89-90 Torsten o Ellen Gustavsson
C 71-72 Gustav o Tida Eriksson

D 46 A:G o Augusta Lidbäck
D 11-12 C.A o Eva Göthe 
D 16-17 Axel Larssons fam.grav
D 27-28 Emil o Albertina Edström 
D 45-46 Petrus Svensson 
D 133 August Johansson
  
E 96 Anna Holmén
F 34-35 Alfred Bohmans fam.grav
F 11-12 Viktor Ekholm
G 85-87 Anders Classons fam.grav
 

Inga-Maria Johansson

Inga-Maria Johansson

Götene pastorat

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen