Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi söker efter gravrättsinnehavare Medelplana gamla

Genomgång av gravregister på Medelplana gamla kyrkogård
Under sommaren sätts det ut skyltar på vissa gravar i Medelplana. Syftet är att komplettera våra gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare, i synnerhet för de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu grav-rättsinnehavare på följande gravar:

Gravnummer/Namn på gravstenen
A 1 E Lenander
A 3-4 Augusta och Anders Lindvall
A 10 Maria Andersson
A 13-14 Anna, Emma, Frans Jonsson
A 16 JA Johansson
A 18 Chatarina Wetterman
A 21 Hildegard o Johan Ericsson
A 23 Agnes o Ivar Karlström
A 25 Matilda, Gustaf, Victor Wideberg
A 27 Albertina Dimberg
A 28-29 Hildur, Gustaf, Maria, AJ,
Gunnar, Hedvig Ohlsson
o Greta, Stina, Olaf Andersson 
A 46-47 Stina och Martin Thorstensson
A 55-57 Nils Posse
A 58-59 Ernst Johansson
A 60-61 Anne Sofie och Anders Skårman
A 63-64 Anna och Anders Thorstensson
A 65-66 Maria och Johannes Larsson
A 74 Jeanna Skiöldebrand
A 75-76 S Svensson
A 77-78 SJ Lindh
A 86-87 Bror, Emma, JP Läckgren 
A 90 Emma Lundqvist
A 93-94 Jenny, Gustav, Karolina Eriksson
A 97-98 Kristina och Sven Pettersson
A 98 Sven Thorsell
A 110-111 Anna Greta och LJ Johansson
B 12-13 Dumin
B 23 JP Johansson 
C 2 Anna Lindbladh
C 3 Emma och Emil Winberg
C 4 Carl Otto Söderberg
C 5 Charlotta Andersson
C 9-10 Anna C Svensson
C 19 Ida, Maria Wahlström
C 27 Lisette Akerlund
C 28 P Munkberg 
C 49 Lovisa Silferschiöld
D 4 Gustaf Persson
D 7 CJ Boman
D 14-15 August, Rikard, Axel
Göransson
D 16-17 JA, Helena, Bror Blomqvist
D 32 GG Nilsson 
D 34-35 GA Ödmar,
Hilma, Anders Kull
D 40-46 Anna, Maria, JO Persson
D 41-42 Johanna Starke, JP Hempel
D 67 Reine Dahlberg
D 81-82 Carl och Matilda Göransson

Inga-Maria Johansson

Inga-Maria Johansson

Götene pastorat

Begravningsadministratör