Meny

Vi söker efter gravrättsinnehavare Medelplana gamla

Genomgång av gravregister på Medelplana gamla kyrkogård
Under sommaren sätts det ut skyltar på vissa gravar i Medelplana. Syftet är att komplettera våra gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare, i synnerhet för de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu grav-rättsinnehavare på följande gravar:

Gravnummer/Namn på gravstenen
A 1 E Lenander
A 3-4 Augusta och Anders Lindvall
A 10 Maria Andersson
A 13-14 Anna, Emma, Frans Jonsson
A 16 JA Johansson
A 18 Chatarina Wetterman
A 21 Hildegard o Johan Ericsson
A 23 Agnes o Ivar Karlström
A 25 Matilda, Gustaf, Victor Wideberg
A 27 Albertina Dimberg
A 28-29 Hildur, Gustaf, Maria, AJ,
Gunnar, Hedvig Ohlsson
o Greta, Stina, Olaf Andersson 
A 46-47 Stina och Martin Thorstensson
A 55-57 Nils Posse
A 58-59 Ernst Johansson
A 60-61 Anne Sofie och Anders Skårman
A 63-64 Anna och Anders Thorstensson
A 65-66 Maria och Johannes Larsson
A 74 Jeanna Skiöldebrand
A 75-76 S Svensson
A 77-78 SJ Lindh
A 86-87 Bror, Emma, JP Läckgren 
A 90 Emma Lundqvist
A 93-94 Jenny, Gustav, Karolina Eriksson
A 97-98 Kristina och Sven Pettersson
A 98 Sven Thorsell
A 110-111 Anna Greta och LJ Johansson
B 12-13 Dumin
B 23 JP Johansson 
C 2 Anna Lindbladh
C 3 Emma och Emil Winberg
C 4 Carl Otto Söderberg
C 5 Charlotta Andersson
C 9-10 Anna C Svensson
C 19 Ida, Maria Wahlström
C 27 Lisette Akerlund
C 28 P Munkberg 
C 49 Lovisa Silferschiöld
D 4 Gustaf Persson
D 7 CJ Boman
D 14-15 August, Rikard, Axel
Göransson
D 16-17 JA, Helena, Bror Blomqvist
D 32 GG Nilsson 
D 34-35 GA Ödmar,
Hilma, Anders Kull
D 40-46 Anna, Maria, JO Persson
D 41-42 Johanna Starke, JP Hempel
D 67 Reine Dahlberg
D 81-82 Carl och Matilda Göransson

Inga-Maria Johansson

Inga-Maria Johansson

Götene pastorat

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen