Meny

Västerplana kyrkogård

Gravsten på Västerplana kyrkogård
Grav på Västerplana kyrkogård. Bild: Frida Gustafsson

Frid och stillhet möter besökaren som vandrar genom portalen med den höga grinden in till Västerplana kyrkogård. Kyrkan är placerad mitt i byn och kyrkogården sträcker sig bara några meter åt de olika väderstrecken runtomkring den vackra medeltida byggnaden. Friska askar växer innanför kyrkogårdsmuren, som på sina ställen är övervuxen med mossa. Fem stora stenkistor finns på kyrkogården liksom några riktigt gamla gravstenar, förutom de mer ordinära gravstenarna som betecknar lite mer modern tid. Genom träden skymtar Vänerns vatten långt bort och i förgrunden åkrar och ängar som sluttar ner mot sjön.   

Gravsten på Västerplana kyrkogård
Gravsten på Västerplana kyrkogård. Bild: Frida Gustafsson