Foto: Maria Jansson

Västerplana kyrka

Västerplana kyrka från 1000-talet har två korsarmar

Inne i Västerplana kyrka. Foto: Maria Jansson

Västerplana kyrka byggdes på 1000-talet. Tornet kom till något senare. Mellan åren 1721 och 1737 byggdes de två korsarmarna, först den norra, sedan den södra och därmed flyttades koret till kyrkans södra sida. De medeltida delarna av kyrkan, både långhus och kor, är mycket välbevarade.

Gamla koret i Västerplana kyrka.
Det gamla koret i Västerplana kyrka. Foto: Frida Gustafsson

Rakt fram i öster ser du det ursprungliga koret med stenaltare. Vid altaret står också den medeltida piscinan av sten där sköljvatten från bland annat nattvardskärlen fick rinna ner i vigd jord. Korets östfönster är romanskt.

Väggmålning i Västerplana kyrka.
Målning i gamla koret Foto: Frida Gustafsson
Dopfunt i Västerplana kyrka.
I  gamka koret står också en gammal märklig stendopfunt, som anses ha skänkts till Västerplana kyrka av biskop Bengt den gode på 1100-talet. Locket är från 1600-talet. Foto: Frida Gustafsson
Altare i Västerplana kyrka.
Huvudaltaret i Västerplana kyrka. Foto: Frida Gustafsson

I södra korsarmen står kyrkans huvudaltare med Golgata-motiv från 1737 av Johan Peter Weser. Nederst på altaruppsatsen finns en framställning av den heliga nattvarden, sedan Jesus på korset omgiven av modern Maria och Maria Magdalena och överst på altaruppsatsen Jesu uppståndelse. Vid mittpartiet ser vi de fyra evangelisterna och på överstycket apostlarna Paulus och Petrus.

Predikstol i Västerplana kyrka.
Predikstolen är från 1636 och är smyckad med många sniderier och bilder. Den upptar 16 texttavlor. Foto: Frida Gustafsson
Timglas i Västerplana kyrka.
På predikstolen står ett timglas. Foto: Frida Gustafsson
Takmålningar i Västerplana kyrka.
I taket finner vi kyrkmålningar från 1720- och 1730-talet av konstnärerna Olof Collander och Johan Liedholm. Foto: Frida Gustafsson
Gammal träskulptur av Madonna i Västerplana kyrka.
Den äldsta inventarien i Västerplana kyrka är kyrkans Maria-skulptur, som härstammar från 1200-talet. Foto: Frida Gustafsson

Av de allra äldsta inventarierna är kyrkans Maria-skulptur. Den stammar från 1200-talet och har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär och färgsättning. Kristus avbildas sittande på Marias knä med en bok i vänster hand och en krona på huvudet.

In english

Karin Claesson

Götene pastorat

Kyrkvakmästare