Smyckad grav med blommor och tända lyktor i allhelgonatid.
Foto: Frida Gustafsson

Frågor och svar om begravning

- Hur anmäler man att man vill ha begravning?
Det är viktigt att snart ta kontakt med den församling den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

- Vad är en tacksägelsegudstjänst?
En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som har varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet av den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

- Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?
En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt för sorgearbetet.

- Vad kostar en begravning?
Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Vill ni ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration, transporter och så vidare.

- Vilka är skillnaderna mellan kistgrav, urngrav och minneslund?
I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt av en gravsten medan minneslunden är anonym. Du kan läsa mer om de olika gravarna via svenskakyrkan.se/gotene/ordlista

- Om man inte är medlem i Svenska kyrkan, hur ordnas begravningen?
Genom kommunens försorg kan de anhöriga ordna en borgerlig begravning, en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar förlägga begravningen till kyrkan är det möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ. Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats.

- Vem bestämmer om begravningen?
Det gör dödsboet. Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor, det är tråkigt för alla inblandade. För att begravningen ska bli ett så fint minne som möjligt råder Svenska kyrkan att man går varandra till mötes. Bjud gärna in en präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt.

Anneli Assarsson

Anneli Assarsson

Götene pastorat

Administration Kyrkoskrivare