Foto: Johannes Frandsen IKON

Tacksägelse, begravning och Minnesgudstjänst

Tacksägelse 

Förbön, ljuständning, tacksägelse och klockringning över den som avlidit sker alltid i församlingens gudstjänst, oftast söndagen efter dödsfallet. Här uttrycks tacksägelsen till Gud för den människas liv som nu dött och här innesluts den döde och de sörjande i församlingens förbön och gemenskap.

Om så önskas kan tacksägelse även hållas i en annan kyrka eller församling. Önskemål om detta kan framföras till begravningsbyrån.

Begravningsgudstjänst

När församlingen fått kännedom om begravningen kommer prästen att höra av sig om besök eller samtal inför begravningen. Ni är också välkomna att själva höra av er till prästen.

Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning. Det finns möjligheter till egna val och personlig påverkan.
Det är viktigt att komma ihåg att en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är en kristen gudstjänst. Det betyder att det som sker i gudstjänsten måste ligga i linje med den kristna trons uppfattning.

Minnesgudstjänst

Närmast anhörig får en inbjudan till minnesgudstjänst för den döde vid Allahelgonahelgen. Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret mellan lördag och söndag.