Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

ACT - Svenska kyrkan

(Svenska kyrkans internationella arbete)

Välkommen till ACT Svenska kyrkan och det arbete som utförs i Götene pastorat

Gruppens uppdrag är att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete.

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja ACT Svenska kyrkan bör känna sig välkomna. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid. 
Gruppen träffas en gång i månaden under terminen.

Bild: IKON

SÅ ARBETAR VI
Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva Svenska kyrkan Internationella arbete.
Tack vare samarbete med ACT-ALLIANCE som står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. ACT finns i 140 länder och är på plats innan, under och efter en katastrof.

SÅ KAN DU BIDRA
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
Swish: 9001223

Svenska kyrkans webbshop - en rättvis webbshop

Stöd arbetet med 50 kr, SMS:a ”HOPP” till 72950

https://gavoshop.svenskakyrkan.se/

Bli månadsgivare med autogiro

______________________________________________________________________

ACT Svenska kyrkan kontrolleras på många sätt
Vi är certifierade av HAP International, kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.
______________________________________________________________________

VÅRT KRISTNA UPPDRAG

Som kristna och som kyrka anser vi att vi är sända med uppdraget att vara Guds redskap. Vi arbetar för
- att Guds avbild, människan, inte ska kränkas
- att förvalta Guds skapelse
- att försona världen som Kristus försonat världen

 

 

Dags att söka till volontär- och utbytesprogram
Under våren kan du söka till flera av våra volontär- och utbytesprogram: Ung i den världsvida kyrkan, Ung resurs i en församling, stiftens praktikantprogram och mycket mer.
Ansökningstid: mellan 1 mars och 27 maj
Läs mer här

Josefin Ingsén från Götene, gjorde tre månaders volontärarbete i Konde stift i södra Tanzania 2016. Länk till Josefins reseblogg

Veronica Lindström

Veronica Lindström

Götene pastorat

Diakon