Foto: Maria Jansson

Öppna kyrkor under sommaren och vintern

__________________

Vinteröppna kyrkor 
Följande kyrkor och församlingshem används vid gudstjänster och kyrkliga handlingar under perioden

Januari - mars:

Götene församling:
Götene kyrka, Kinne-Vedums kyrka och Götene församlingshem.

Skälvums kyrka omgivet av snö och träd klädda i rimfrost.
Skälvums kyrka

Husaby församling:
Ledsjö kyrka, Skälvums kyrka och församlingshemmet Sil.

Kinnekulle församling:
Forshems kyrka, Fullösa kyrka, Kestad kyrka och Forshems församlingshem.

Källby församling:
Källby kyrka och Pastoratsgården Källby.

 

Övriga kyrkor i pastoratet är stängda under perioden januari-mars, men kan öppnas för begravning.

 

_________________________

MAJ-SEPTEMBER

Forshem kyrka Foto: Maria Jansson


08:00-20:00 Öppna dagligen
Forshem, Götene, Holmestad, Husaby, Kinne-Vedum, Ledsjö, Ova, Skälvum och Vättlösa

09:00-16:00 Öppna dagligen
Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana och Västerplana

För besök i kyrkorna övriga tider, vänligen kontakta vaktmästare, telefon 0511-285 98.

Kyrkorna i Broby, Hangelösa, Kinne-Kleva, Källby, Skeby och Österplana har öppet enligt överenskommelse med vaktmästare, telefon 0511-285 98.

För gruppbesök eller guidning ring för bokning: 0511-285 00
Guidning

Anneli Assarsson

Anneli Assarsson

Götene pastorat

Administration Kyrkoskrivare