Meny

Vi söker gravrättsinnehavare Västerplana

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Gravnummer / gravsatta
A 6-7  Pettersson 
A 8-9  Pettersson
A 10-11  Thorstensdotter/Nilsson
A 20-21  Johansson
A 22-23  Håkansdotter/Andersson 
B 2  Jonsson
B 4  Blomgren
B 5-6  Österberg
B 7-8  Svensson
B 14-16  Leo
B 19  Pettersson
B 20-21  Krona 
B 30-31  Karlsson
B 32-33  Blomberg
B 34-35  Andersson
B 42-43  Göransson
B 51-52  Persson  
B 56-57  Hult
C 3-4  Karlsson
C 5  Källberg
C 7  Göransson
C 12-13  Krona 
D 13  Jonsson/Larsdotter
D 32  Nilsdotter/Jonsson 
D 36-37  Pettersson 
D 67-68  Johansson
E 16  Jeansson
E 28-30  Sten

 

Inga-Maria Johansson

Inga-Maria Johansson

Götene pastorat

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen