Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi söker gravrättsinnehavare Västerplana

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Gravnummer / gravsatta
A 6-7  Pettersson 
A 8-9  Pettersson
A 10-11  Thorstensdotter/Nilsson
A 20-21  Johansson
A 22-23  Håkansdotter/Andersson 
B 2  Jonsson
B 4  Blomgren
B 5-6  Österberg
B 7-8  Svensson
B 14-16  Leo
B 19  Pettersson
B 20-21  Krona 
B 30-31  Karlsson
B 32-33  Blomberg
B 34-35  Andersson
B 42-43  Göransson
B 51-52  Persson  
B 56-57  Hult
C 3-4  Karlsson
C 5  Källberg
C 7  Göransson
C 12-13  Krona 
D 13  Jonsson/Larsdotter
D 32  Nilsdotter/Jonsson 
D 36-37  Pettersson 
D 67-68  Johansson
E 16  Jeansson
E 28-30  Sten

 

Inga-Maria Johansson

Inga-Maria Johansson

Götene pastorat

Begravningsadministratör