Meny

Vi söker gravrättsinnehavare Kestad

Inventeringen av våra kyrkogårdar fortsätter. Syftet är att komplettera  våra  gravregister med nya uppgifter. Ibland saknas uppgift om gravrättsinnehavare,  i  synnerhet  för  de äldre gravarna, och ibland har uppgifterna blivit inaktuella. Därför söker vi nu gravrättsinnehavare på följande gravar:

Gravnummer / gravsatta
A 3-4  Olsson
A 6-7  Hedberg/Bengtsson
A 8-9  Johansson
A 10-11  Olsson/JAnsson
A 12-13  Berg
A 52-55  Larsson/Andersson
A 57-59  Persson 
C 32-33  Svensson 
C 83-84  Augustsson 
E 32-33  Hedborg
 

Inga-Maria Johansson

Inga-Maria Johansson

Götene pastorat

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen