Foto: IKON

Söker bärarlag

Götene pastorat söker bärarlag

Götene pastorat har ett eget bärarlag för processionsutbärning av kista vid begravning.

Om intresse finns att ingå i detta bärarlag, kontakta kyrkogårds- och fastighetschef Daniel Gustavsson 0511-285 52.

De som ingår i bärarlaget får ersättning för varje utfört uppdrag