Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söker bärarlag

Götene pastorat söker bärarlag

Götene pastorat har ett eget bärarlag för processionsutbärning av kista vid begravning.

Om intresse finns att ingå i detta bärarlag, kontakta kyrkogårds- och fastighetschef Daniel Gustavsson 0511-285 52.

De som ingår i bärarlaget får ersättning för varje utfört uppdrag 

Daniel Gustavsson

Götene pastorat

Kyrkogårds- och fastighetschef