Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skeby kyrkogård

Flertalet gravar är belägna på den södra sidan.

Skeby kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson
Bild: Frida Gustafsson

Det finns en bevarad stenkista från 1700-talet. Lägg märke till att en del av kyrkogården har kvar det gamla systemet med grusade gångar. Huvudingången till kyrkogården är numera från nordväst. Utanför den norra kyrkogårdsmuren bredvid parkeringsplatsen finns en mindre byggnad som innehåller personalutrymmet, redskapsbod och toalett.

Marita Blomquist Svensson

Marita Blomquist Svensson

Götene pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare