Meny

Skeby kyrka

Skeby kyrka blev färdig omkring 1150.

Skeby kyrka har sommaröppet enligt överenskommelse.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

________________________________________________________________________

Skeby kyrka blev färdig omkring 1150. Ytterväggarna gjordes av sandsten från södra Kinnekulle. Absiden och väggarna i långhuset är kvar från denna tid. Den fina dopfunten av mäster Othelric är lika gammal. Motiven på dopfunten visar kristendomens kamp mot hedendomen. På medeltiden saknades kyrkbänkar och det fanns små fönster på sydsidan. Ett flertal medeltida träskulpturer bl.a. ett triumfkrucifix, Jungfru Maria och ärkeängeln Mikael, finns numera förvarade på Länsmuséet i Skara.

I början av 1500-talet byggdes ett kyrktorn, innan dess fanns det en klockstapel på kyrkogården. Övre delen av tornet brändes dock ned av danskarna 1566.

Omkring 1700 gjordes en stor reparation av kyrkan och det blev bland annat en läktare och en ny predikstol. Färgskalan som finns i dag målades under denna tid. 

Kyrkan fick ett riktigt torn 1828 och 1885 fick kyrkan äntligen värme genom att en vedkamin och ett innanfönster sattes in. År 1961 sattes en äldre predikstol in och predikstolsaltaret i Skeby kyrka är mycket unikt. Det finns endast i en till svensk kyrka.

Annelie Classon

Annelie Classon

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Annelie Classon

Kyrkvaktmästare - Källby