Meny

Mod att leva! - Pilgrimsvandringar med dagsetapper

9-18 augusti 2020

Mod att leva!

Sigfridsvandring - ett samarbete mellan Oxford stift, Göteborgs stift, Skara stift och Växjö stift.

Pilgrimsvandringar med dagsetapper, 9-18 augusti.
Vandringarna är gratis, du tar med egen matsäck. Vi kommer inte att ordna logi. Den som önskar övernattning mellan två vandrings dagar ordnar med det själv. Inte heller kommer några måltider att serveras.

Allt detta för att anpassa vandringen efter virusläget. Transport åter till startpunkten eller till egenhändigt ordnat logi inom rimligt avstånd kommer vi att hjälpa till med, varje dagsetapp. Du kan också undersöka möjligheterna till kollektiv trafik.

 Anmälan senast onsdagen 29 juli 2020

Söndag 9/8     Lidköping – Husaby (20 km)
Samling 10:00 Nicolai kyrkan

Måndag 10/8 Husaby – Skara (25 km)
Samling 10:00 Husaby k:a

Tisdag 11/8     Skara – Varnhem  (19 km)
Samling 10:00 Skara domkyrka

Onsdag 12/8   Varnhem – Naturrum, Hornborgasjön  (13 km)
Samling 10:00 Varnhems klosterkyrka

Torsdag 13/8   Gudhem – Falköping (12km)
Samling 10:00 Gudhems kyrka/klosterruin

Fredag 14/8     Falköping – Kyrkeslätt (ca 20 km)
Samling 10:00 S:t Olofs kyrka

Lördag 15/8    Kyrkeslätt – Sandhem (18 km)
Samling 10:00 Kyrkeslätt

Måndag 17/8   Sandhem – Nykyrka (12 km) 
Samling 10:00 Sandhems kyrka

Tisdag 18/8     Nykyrka – Habo g:a (17 km)
Samling 10:00 Nykyrka

Onsdag 19/8   Habo – Bankeryd  (12 km)
Samling 10:00 Habo kyrka

 

Kontaktperson:
Anders Blom
Stiftspedagog, Telefon: 0511-262 30
Box 173, 532 23 SKARA

Sms: 070-525 94 78
e-post: Anders.blom@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/skarastift