Meny

Ova kyrka

Här jord och himmel mötas

Kyrkan är öppen dagligen klockan 08:00-20:00 under perioden maj-september 2020.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

________________________________________________________________________

Ova gamla medeltida kyrka, mjukt inbäddad i lövträdens grönska, möter dig här nere där Mariedalsån rinner fram genom landskapet. Kanske kände de, som en gång började resa dessa murar, att detta var en ljuvligt vacker och fridfull plats. Ova kyrka välkomnar dig, så som hon gjort under seklers gång, med klockors klang och öppnade portar, allt sedan hennes tillkomst under tidig medeltid.

Ova kyrka är en välkomnade kyrka för gudstjänstdeltagare och för den enskilde som vill sitta ned en stund i vila och tankar. Tankarna kanske för dig tillbaka i tiden till alla de oräkneliga som här har sökt och funnit en plats där jord och himmel mötas. 

De äldsta delarna är från 1100-talet och kyrkan är byggd i tuktad sandsten med tresidig avslutning i öster, tillbyggd sakristia i norr och vapenhus i väster. Murarna är putsade.

Ova kyrka har haft ett nära samband med Mariedals slott. År 1666 lät Magnus Gabriel de la Gardie börja bygga slottet och 1668 reparerades kyrkan på hans initiativ. Från den tiden härrör altartavlan, som föreställer den första nattvaren. konstnären är sannolikt en fransman - Nicolas Vallari - i de la Gardies tjänst. På sidorna finner vi Magnus Gabriel de la Gardies och hans gemål Maria Euphrosynes vapen.

Kyrkan har flera målningar och på läktarbröstet, som är indelat i tolv fält, är de tolv apsostlarna målade i olja. Dessa målningar är utförda av John Liedholm som blev mästare vid Göteborg stads konst- och målarämbete. han var bosatt i Skara och Mariestad.

I Ova kyrka hänger två vackra ljuskronor. Bild: Maria Jansson

I kyrkan hänger två vackra ljuskronor. den främre är krönt av en dubbelörn och har rysk inskription, som i översättning lyder: "Uppsatt blev ljuskronan på befallning av Guds tjänare Ivan Kiklokov från Moskva." Den ryska ljuskronan skänktes i början av 1700-talet av en grevinna de la Gardie till kyrkan. Sannolikt är ljuskronan ett krigsbyte från Jakob de la Gardies fälttåg 1610, då han intog Moskva. den andra ljuskronan skänktes av Sophie Sparre i början av 1900-talet.

Predikstolen härrör från samma tid som altartavlan och är troligen utförd av samma konstnär.

Dopfunten är från 1100-talet. Foten är från senare tid.

Ann-Marie Alnemar

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Ann-Marie Alnemar

Husaby församling