Meny

Mötesplatser

Välkommen - här finns något för alla.

Vårterminen brukar starta i slutet på januari och
höstterminen brukar starta i början av september.
Se kalendern för dag och tid.

Nedan visas ett axplock av pastoratets verksamheter för vuxna.
En del verksamhet sker varje vecka, en gång per månad eller en gång per termin.

________________

Måndagar

Kyrkans dagträff
Götene församlingshem kl. 09.00-13.00
För daglediga. Delta i vävning, samtalsgrupp, sittgymnastik, handarbete, studiegrupp, promenadgrupp, matlagningsgrupp, eller kom med eget förslag. 
Fika och gemenskap.
Förmiddagen avslutas med andakt och gemensam lunch till självkostnadspris.
Kontaktperson: Veronica Lindström, diakon. 0511-28533

Messy Church i St Christophers church i England

Livslust - för kropp & själ
Pastoratsgården Källby kl 17.15-18 (ca 6 gånger/termin)
Stanna upp 3 kvart mitt i vardagen med * fruktfika  * Qigong   * avslappning
Efter Qigongpasset finns det möjlighet att boka tid för svensk klassisk ryggmassage till självkostnadspris.
Qigong och den klassiska massagen leds av Helena Bergstedt som är diplomerad massör och utbildad qigonginstruktör.
Ingen anmälan och ingen kostnad.  Kom med när du kan!
Kontaktperson: Inger Lindberg, diakoniassistent. 0511-28573

Messy Church - för alla åldrar
Skälvums missionshus kl 18.00, ca 2 gånger/termin.
Messy Church (rörig kyrka på engelska) är en annorlunda gudstjänstform där vi  pysslar och är kreativa, firar gudstjänst och sjunger tillsammans, vi äter tillsammans och får uppleva vad det innebär att vara en del av den kristna gemenskapen utanför söndagsgudstjänsten.
Kontaktperson: Jenny Persson, pedagog. 0511-28532

Tisdagar

Bild: IKON

Sopplunch i Götene församlingshem kl 10-12.30.
Vi fikar och pratar (soppa serveras kl 11.30)
Pris: 30 kr
Kontaktperson: Veronica Lindström, diakon. 0511-28533

Kinnekulle kyrkliga syförening träffas kl 14.00 varannan måndag.
Vi träffas hemma hos varandra. 
Kontaktperson: Inger Lindberg, diakoniassistent 0511-28573

Onsdagar

Onsdagsträffen ca 3 gånger/termin
Pastoratsgården Källby kl 14.00
Samling med olika innehåll, andakt och servering. Det har varit besök av Karin Hultberg som kokade polkagrisar, Hannu Sarenström berättade om trädgårdar och kakdrottningen Birgitta Rasmusson berättade om mjuka och hårda kakor och dess historia. 
Kontaktperson: Inger Lindberg, diakoniassistent. 0511-28573

Ekumenisk dagledigträff ca 3 gånger/termin. 
Plats:  Vi alternerar mellan Götene församlingshem, Equmeniakyrkan och Korskyrkan kl 14.00
Samlingarna kan innehålla en föreläsning, bildvisningar m.m. av någon gäst. Därefter fortsätter vi gemenskapen med kaffe och samtal.
Kontaktperson: Birgitta Brandberg, diakoniassistent. 0511-28518

Öppet hus ca 3 gånger/termin
Forshems församlingshem kl 17.30
Gemensam kvällsmat, bibelsamtal, stickcafé eller pyssel
Kontaktperson: Susanne Fredriksson, pedagog 0511-28566

Torsdagar

Livskraft - öppet hus och café för alla åldrar
Församlingshemmet Sil kl 9-12.
Vill du umgås, spela spel, fika, sticka, lösa korsord, sjunga eller något annat? Kom så gör vi det tillsammans!
Kontaktperson: Birgitta Brandberg, diakoniassistent. 0511-28518 

Kyrklunch med andakt
Pastoratsgården Källby kl 12.00
Lunchen börjar med en kort andakt som varvas med bön och psalmer. Därefter förflyttar sig alla till matbordet. I regel är det vanlig husmanskost som serveras. Lunchen kostar 40 kr och det ges tillfälle till en härlig gemenskap med de andra gästerna. Ibland är det kortare program och föreläsningar från ex. polisen eller fixarbrandis.
En gång/termin är det kyrklunch i Hangelösa bygdegård.

Vårsoare om Tappen i Forshem 2019

Lunchmusik 1 gång/månad
Götene kyrka kl 12.00
Sitt ner en kvart och lyssna till sång och musik. Efteråt serveras lunch till självkostnadpris i Götene församlingshem.
Kontaktperson: Jens Johansson, kantor. 0511-28520

Stickcafé 
Församlingshemmet Sil. Varannan torsdag, ojämna veckor kl. 14.00-16.30. Välkommen till gemenskap, handarbete och fika.
Kontaktperson: Birgitta Brandberg, diakoniassisstent. 0511-28518

Torsdagkväll i Forshem ca 3 gånger/termin
Forshems församlingshem kl 18.00
Tre gånger under våren och hösten samlas vi till en kväll i Forshems församlingshem. Det är alltid en programpunkt i form av föreläsning, bildvisning m.m.  Sedan fortsätter vi kvällen med servering.
Kontaktperson: Inger Lindberg, diakoniassistent. 0511-28573

Källby kyrkliga syförening
Pastoratsgården Källby kl 18.00
Ofta träffas gruppen sista torsdagen varje månad. Samling med Källby kyrkliga syförening för handarbete, andakt och gemenskap. Gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!
Kontaktperson: Inger Lindberg, diakoniassistent. 0511-28574

 

Fredagar

Bild: Frida Gustafsson

Fredaxorgel  ca 3 gånger/termin
Husaby eller Ledsjö kyrka kl 19.30
Blandad orgelmusik i ett stämningsfullt kyrkorum och samvaro efteråt med enkel förtäring.
Kontaktperson: Helena Ambertson, organist. 0511-28522